• تهران،بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، خیابان بهشتی، پلاک۴، واحد ۸

حفاظت شده: ۱۰۸۰۷۲(ساخت نمونه)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

 

تاریخ شروع پروژه : 96/10/01
تاریخ پایان پروژه : 96/12/22