• تهران،بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، خیابان بهشتی، پلاک۴، واحد ۸

ASR-1003

مراحل انجام کار

 • اندازه برداری قطعه
 • آنالیز سیستمیک قطعه توسط نرم افزارهای تخصصی
 • تهیه نقشه اجرایی و لحاظ کردن استانداردهای نقشه کشی
 • آنالیز متریال های تهیه شده قبل از تولید
 • قطعه شماره ۱ ریخته گری ، سوراخ کاری ، فرزکاری ، سنگ
 • قطعه شماره ۲ تراشکاری ، فرزکاری ، رزوه زنی ، سنگ محور
 • قطعه شماره ۳ تراشکاری ، فرزکاری ، رزوه زنی ، سنگ محور
 • قطعه شماره ۴ تراشکاری ، پله زنی ، سنگ محور
 • قطعه شماره ۵ تراشکاری ، پله زنی ، سنگ محور
 • قطعه شماره ۶ تراشکاری ، پله زنی ، سنگ محور
 • قطعه شماره ۷ تراشکاری ، پله زنی ، سنگ محور
 • قطعه شماره ۸ تراشکاری ، پله زنی ، سنگ محور
 • قطعه شماره ۹ ریخته گری، عملیات فرج ، تراشکاری ، پله زنی ، سوراخ کاری
 • قطعه شماره ۱۰ ریخته گری، عملیات فرج ، تراشکاری ، پله زنی ، سوراخ کاری
 • قطعه شماره ۱۱ تراشکاری ، پله زنی ، فرزکاری، سنگ محور
 • قطعه شماره ۱۵ تراشکاری ، فرزکاری ، رزوه زنی
 • قطعه شماره ۱۴ تراشکاری ، رزوه زنی
 • قطعه شماره ۱۳ تراشکاری ، رزوه زنی
 • قطعه شماره ۱۲ تراشکاری ، پله زنی ، فرزکاری، سنگ محور
 • قطعه شماره ۱۶ تراشکاری ، فرزکاری ، سنگ زنی
 • قطعه شماره ۱۷ تراشکاری ، فرزکاری ، سنگ زنی
 • قطعه شماره ۱۸ تراشکاری ، فرزکاری ، سنگ زنی
 • قطعه شماره ۱۹ تراشکاری ، رزوه زنی
 • دریا فت کتبی تأییدیه ی نهایی اتمام پروژه از شرکت پتروشیمی جم

 • بسته بندی نهایی و تحویل در شرکت پتروشیمی جم
 • تهیه ی دفترچه فنی وکنترل ابعادی با توجه به ریزترین نکات مهندسی( فاینال بوک)
 • اعمال تست آب بند
 • اعمال تست فشار
 • اعمال تست سیال
 • اسمبل کلیه قطعات
 • قطعه شماره ۲۳ تراشکاری ، فرزکاری ، سنگ زنی
 • قطعه شماره ۲۲ ریخته گری، عملیات فرج ، تراشکاری ، پله زنی ، سوراخ کاری
 • قطعه شماره ۲۱ تراشکاری ، فرزکاری ، رزوه زنی
 • قطعه شماره ۲۰ تراشکاری ، رزوه زنی

نام قطعه : control valve

 • تعداد : ۱ عدد
 • متریال:  ASTM A216 GR WCC

درصد پیشرفت

 • انجام شده
 • باقی مانده

گزارش دوره ای

شماره گزارشتاریخ گزارشتوضیحات تکمیلی
۱۱۳۹۶/۰۲/۱۰نقشه تحویل گرفته شده،شروع طراحی و مدلینگ
۲۱۳۹۶/۰۳/۲۵طراحی ، ساخت مدل و ریخته گری انجام شده .
۳۱۳۹۶/۰۵/۱۱تراشکاری انجام شده.
۴۱۳۹۶/۰۶/۲۵فرز کاری انجام شده.
۵۱۳۹۹/۰۷/۰۱سوراخکاری و قلاویزکاری
۶۱۳۹۶/۰۷/۲۹تست ، رنگ و بسته بندی.
۷۱۳۹۶/۰۸/۰۹ قطعه ارسال شده، فاینال بوک تحویل گردید