• تهران،بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، خیابان بهشتی، پلاک۴، واحد ۸

ASR-1008

مراحل انجام کار

 • دریافت نمونه اصلی و اندازه برداری دقیق
 • تهیه نقشه اجرایی
 • آنالیز متریال
 • تهیه مدل ریخته گری
 • انجام عملیات ریخته گری
 • انجام عملیات ماشین کاری
 • بالانس
 • پولیش
 • بسته بندی و ارسال

نام قطعه : valve

 • تعداد : ۳عدد
 • متریال: ۱.۱۱۹۱/vcn200/sst/1.4122/1.4122/peek/peek/1.4021/steel

درصد پیشرفت

 • انجام شده
 • باقی مانده

گزارش دوره ای

شماره گزارشتاریخ گزارشتوضیحات تکمیلی
۱دریافت نمونه اصلی و اندازه برداری دقیق
۲تهیه نقشه اجرایی
۳آنالیزمتریال
۴تهیه مدل ریخته گری
۵انجام عملیات ریخته گری
۶انجام عملیات ماشین کاری
۷بالانس
۸پولیش
۹بسته و بندی و ارسال

 

شروع پروژه : 97/11/13
پایان پروژه :
شرکت مهندسی شهدای خلیج فارس