• تهران،بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، خیابان بهشتی، پلاک۴، واحد ۸

ASR-97-1009-02

مراحل انجام کار

  • دریافت نمونه اصلی
  • اندازه برداری دقیق
  • تهیه نقشه اجرایی

نام قطعه : LOCK & PIN

  • تعداد : ۱۳۷ ست
  • متریال: لاستیک ، فولاد

درصد پیشرفت

  • انجام شده
  • باقی مانده

گزارش دوره ای

شماره گزارشتاریخ گزارشتوضیحات تکمیلی
۱۹۷/۰۸/۱۳دریافت نمونه اصلی
۲۹۷/۰۸/۱۵اندازه برداری دقیق
۳۹۷/۰۸/۱۹تهیه نقشه اجرایی
۴
۵
۶
۷
۸

 

شروع پروژه : 97/08/13
پایان پروژه : 97/08/15
شرکت مهندسی شهدای خلیج فارس