• تهران،بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، خیابان بهشتی، پلاک۴، واحد ۸

ASR-97-1009-03

مراحل انجام کار

 • اندازه برداری دقیق
 • تهیه نقشه اجرایی
 • آنالیز متریال
 • تهیه مدل ریخته گری
 • انجام عملیات ریخته گری
 • انجام عملیات سوراخ کاری
 • پولیش
 • بسته بندی و ارسال

نام قطعه : DARPOSH

 • تعداد : ۱ عدد
 • متریال: ST 52

درصد پیشرفت

 • انجام شده
 • باقی مانده

گزارش دوره ای

شماره گزارشتاریخ گزارشتوضیحات تکمیلی
۱۹۷/۰۹/۲۵اندازه برداری دقیق
۲۹۷/۰۹/۲۹تهیه نقشه اجرایی
۳۹۷/۱۰/۰۳آنالیز متریال
۴۹۷/۱۰/۰۸تهیه مدل ریخته گری
۵۹۷/۱۰/۱۶انجام عملیات ریخته گری
۶۹۷/۱۰/۲۲انجام عملیات سوراخ کاری
۷۹۷/۱۰/۲۵پولیش
۸۹۷/۱۰/۲۶بسته بندی و ارسال

 

شروع پروژه : 97/09/25
پایان پروژه : 97/10/26
شرکت مهندسی شهدای خلیج فارس