• تهران،بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، خیابان بهشتی، پلاک۴، واحد ۸

ASR-97-1009-06

مراحل انجام کار

 • دریافت نمونه اصلی و اندازه برداری دقیق
 • تهیه نقشه اجرایی
 • آنالیز متریال
 • تهیه مدل ریخته گری
 • انجام عملیات ریخته گری
 • انجام عملیات ماشین کاری
 • بالانس
 • پولیش
 • بسته بندی و ارسال

نام قطعه : IMPELLER

 • تعداد : ۲ عدد
 • متریال: SS316

درصد پیشرفت

 • انجام شده
 • باقی مانده

گزارش دوره ای

شماره گزارشتاریخ گزارشتوضیحات تکمیلی
۱۹۷/۱۰/۲۲دریافت نمونه اصلی و اندازه برداری دقیق
۲۹۷/۱۰/۲۴تهیه نقشه اجرایی
۳۹۷/۱۰/۲۶آنالیزمتریال
۴۹۷/۱۰/۲۹تهیه مدل ریخته گری
۵انجام عملیات ریخته گری
۶انجام عملیات ماشین کاری
۷بالانس
۸پولیش
۹بسته و بندی و ارسال

 

شروع پروژه : 97/10/22
پایان پروژه : 97/11/30
شرکت مهندسی شهدای خلیج فارس