• تهران،بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، خیابان بهشتی، پلاک۴، واحد ۸

RES-9742211-M05

مراحل انجام کار

 • دریافت نمونه اصلی
 • اندازه برداری دقیق
 • تهیه نقشه اجرایی
 • آنالیز مدل
 • ساخت مدل ریخته گری
 • آنالیز متریال
 • انجام عملیات ریخته گری
 • انجام عملیات ماشین کاری
 • آنالیز ابعادی قطعه
 • شات بلاست
 • پکینگ
 • تست نهایی
 • بسته بندی و ارسال

نام قطعه : SUCTION &DISCHARGE VALVE

 • تعداد : ۱۲ دست
 • متریال: PEEK , A194 Gr 8M , SS302 , A 487 CA6NM , SS420, TEFLON , A 193 B6

درصد پیشرفت

 • انجام شده
 • باقی مانده

گزارش دوره ای

شماره گزارشتاریخ گزارشتوضیحات تکمیلی
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

 

شروع پروژه :
پایان پروژه :
شرکت پالایش نفت اصفهان